ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa
A+
A-

DCI


DZIELNICOWE CENTRUM DO SPRAW INTEGRACJI
ORAZ
 SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 135
 
 
Zapraszają  11.03.2019 r.  o godzinie 16.00
do Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 135
ul. S. Bartosika 5
 
dyrektorów, nauczycieli, specjalistów ze szkół naszej dzielnicy
na spotkanie, którego tematem będzie

 
PRACA Z UCZNIEM Z AUTYZMEM, ZESPOŁEM ASPERGERA
– TEORIA i PRAKTYKA SZKOLNA
 

Specjaliści ze szkoły integracyjnej podzielą się wiedzą na temat pracy z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, sprawdzonymi zasadami współpracy z rodzicami, postarają się odpowiedzieć na Państwa pytania.
Spotkanie ma na celu określenie trudności, bieżących problemów w pracy z uczniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wytyczenie kierunków i formy dalszej współpracy.
 
 
Ze względów organizacyjnych prosimy o zarejestrowanie się osób chętnych
telefonicznie  22 610 21 32 lub mailowo: poradnia16@ppp16.waw.pl (dopisek autyzm135)

Dzielnicowe Centrum do Spraw Integracji  (DCI)
 
Z inicjatywy Biura Edukacji m. st. Warszawy, od listopada 2008 r. w Dzielnicy Praga Południe działa Dzielnicowe Centrum ds. Integracji.

Do realizacji zadań Centrum został powołany Dzielnicowy Zespół ds. Integracji, w którego skład wchodzą dyrektorzy przedszkoli i szkół integracyjnych funkcjonujących w dzielnicy, przedstawiciele Wydziału Edukacji w Urzędzie Dzielnicy oraz przedstawiciele Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 4 i nr 16. Aktualnie siedziba Zespołu mieści się w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 16 ul. Siennicka 40.
 
 Główne zadania Zespołu to:
 
Rodziców i Nauczycieli dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zapraszamy do współpracy w tworzeniu optymalnych rozwiązań edukacyjnych odpowiednio do potrzeb uczniów oraz do korzystania z porad i konsultacji.

Przewodnicząca Zespołu DCI - dyrektor PPP nr 16 Bogumiła Szmidt
Koordynator DCI -  psycholog mgr Anna Strzelczak

Dyżury na terenie poradni: 
Przewodnicząca - czwartek 16.00 – 17.00 
Koordynator – poniedziałek 14.00 – 15.00

Na indywidualne konsultacje zapraszamy po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania - tel. 22 610 21 32
Wszelkie prawa zastrzeżone 2019 / Projekt i wykonanie art-MEDIA / Polityka prywatności