ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa
A+
A-

Terapia

TERAPIA BIOFEEDBACK
 
Biofeedback EEG  (z ang. biologiczne sprzężenie zwrotne) jest techniką w której dziecko może poprawić pracę mózgu poprzez umiejętne odczytywanie sygnałów z własnego ciała.
 
W trakcie treningu,  przy pomocy specjalistycznego sprzętu (poprzez gry audiowizualne systemu EEG-BFB) dziecko uczy się jak kierować aktywnością swojego mózgu by wzmacniać fale mózgowe, które odpowiedzialne są za pozytywny stan (na przykład koncentrację uwagi, odprężenie), a redukować te niekorzystne (powodujące na przykład stres, lęk, napięcie). Metoda ta pozwala zwiększyć giętkość myślenia, kreatywność i pamięć, poprawia nastrój i samoocenę, obniża stres i poprawia sen.
 
Poprzez powtarzanie (minimum 10 zabiegów) efekty treningu są utrwalane na długo.
 
W Poradni treningiem biofeedback objęte mogą być dzieci:  
Uwaga! Wstępną kwalifikację na zajęcia przeprowadza psycholog prowadzący, na wniosek pedagoga/ innego specjalisty lub rodzica. Ostateczną decyzję o potrzebie zajęć podejmuje terapeuta EEG-BFB. Warunkiem rozpoczęcia terapii jest dostarczenie badania EEG lub punktowej analizy amplitud i brak przeciwwskazań do terapii.
 
 
TERAPIA  METODĄ WARNKEGO
 
Terapia Warnkego jest jedną z form pomocy dziecku prowadzoną w ramach zajęć terapii pedagogicznej. Przeznaczona jest do wspierania pracy z dziećmi (od 7 roku życia), u których występują trudności w zakresie prawidłowego, czytania, pisania, mówienia i przetwarzania bodźców słuchowych. Jako jedną z przyczyn tych trudności wskazuje się  są zaburzenia automatyzacji przetwarzania słuchowego, wzrokowego i motorycznego. Dlatego też terapia metodą Warnkego polega na ćwiczeniu automatyzacji w zakresie słyszenia, widzenia i motoryki. W tym celu wykorzystuje się specjalne urządzenie, Podczas zajęć wykorzystuje się urządzenie, które stymuluje właściwe reakcje na bodźce słuchowe i wzrokowe.
 
SOCJOTERAPIA
 
Socjoterapia to forma pomocy mieszcząca się pomiędzy psychoterapią, psychoedukacją a  treningiem interpersonalnym. Jej celem jest pomoc i wspieranie rozwoju dzieci w taki sposób, by lepiej radziły sobie z rozwiązywaniem problemów, lepiej rozumiały siebie (znały swoje mocne i słabe strony), by umiały nawiązywać prawidłowe relacje z rówieśnikami. Socjoterapia pomaga poradzić sobie z trudnymi emocjami i umożliwia uczenie się nowych, społecznie akceptowanych zachowań (trening umiejętności społecznych).
Terapia skierowana jest do dzieci  klas IV – VI szkoły podstawowej, młodzieży z gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
               
Socjoterapia adresowana jest  do dzieci (od IV klasy szkoły podstawowej) i młodzieży (szkoły ponadpodstawowe):  
 
TERAPIA METODĄ TOMATISA
 
Terapia metodą  Tomatisa jest treningiem uwagi i koncentracji słuchowej polegający na ćwiczeniu mięśni ucha.  Ma na celu skrócenie czasu analizy informacji dźwiękowej w wyniku czego poprawia się pamięć, koncentracja i uwaga a co za tym idzie - zdolność efektywnego uczenia się.
 
Terapia metodą  Tomatisa adresowana jest  do dzieci:
 
TERAPIA PEDAGOGICZNA W ZAKRESIE CZYTANIA I PISANIA
Terapia pedagogiczna polega na usprawnianiu zaburzonych funkcji (słuchowo-językowych, wzrokowo-przestrzennych, kinestetyczno-ruchowych), stanowiących niezbędną bazę dla rozwoju umiejętności czytania i pisania.
Terapia pedagogiczna jest skierowana do dzieci i młodzieży od 10 roku życia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się:  
oraz u dzieci młodszych (od 5 roku życia), u których stwierdza się ryzyko wystąpienia wyżej wymienionych trudności.
 
NEUROFLOW
To aktywny trening słuchowy usprawniający procesy słuchania i rozumienia u dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego APD (zaburzenia w funkcjonowaniu neuronów). Trening Słuchowy Neuroflow umożliwia poprawę sprawności wyższych funkcji słuchowych, co dzieje się poprzez zwiększenie automatyzacji uwagi i koncentracji słuchowej.
Neuroflow zalecany jest jako forma pomocy dzieciom:  

 
 
TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
 
 
Integracja sensoryczna jest procesem, za pośrednictwem którego organizowane są bodźce zarówno z ciała danej osoby, jak i ze środowiska zewnętrznego. Podczas terapii dziecko nie ćwiczy konkretnych umiejętności, lecz wzmacnia procesy nerwowe, leżące u ich podstaw. Same umiejętności pojawiają się w sposób naturalny, jako konsekwencja poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Terapia integracji sensorycznej ma postać „naukowej zabawy”. Głównym jej zadaniem jest dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych poprzez różnorodne ćwiczenia.
 
Terapia przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które doświadczają problemów w codziennym funkcjonowaniu wynikających:  
 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2019 / Projekt i wykonanie art-MEDIA / Polityka prywatności