ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa
A+
A-

Kadra

home » O nas » Kadra

Kadra pracowników Poradni

 

DYREKTOR PORADNI
mgr Bogumiła Szmidt

- pedagog terapeuta
• terapia pedagogiczna uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
• przewodnicząca Zespołu Orzekającego o potrzebie indywidualnego nauczania oraz kształcenia specjalnego
 

WICEDYREKTOR
mgr Maria Czuma-Sulej

psycholog
• opieka psychologiczna nad rodzinami
• opieka psychologiczna nad uczniami szkolnymi

mgr Joanna Awdziewicz

pedagog-terapeuta 
• diagnoza i terapia zaburzeń w myśleniu matematycznym 

mgr Beata Bogdańska

psycholog
• opieka psychologiczna nad dziećmi przedszkolnymi.

mgr Marta Bogusławska - Michniak

 

- psycholog, terapia rodzinna

mgr Agnieszka Brzezińska - psycholog

• opieka psychologiczna nad dziećmi przedszkolnymi
• wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 

mgr Małgorzata Drozd

pedagog, mediator, trener, superwizor profilaktyka konfliktów i wspieranie placówek w rozwiązywaniu konfliktów; mediacje rodzinne i cywilne, w tym pracownicze;  warsztaty
i superwizje dla nauczycieli; warsztaty dla młodzieży.

mgr Małgorzata Dróżdż

- socjoterapeuta
• socjoterapia

mgr Dorota Dzięgielewska

- pedagog-terapeuta
• terapia pedagogiczna uczniów szkół podstawowych
• terapia metodą Tomatisa

 

mgr Dorota A.Drzymulska

pedagog - terapeuta zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

mgr Marta Gralewska

- psycholog
• opieka psychologiczna nad uczniami szkolnymi
• opieka nad dziećmi zdolnymi

mgr Agnieszka Gratkiewicz

- psycholog

 

mgr Anna Gromek

- psycholog
• opieka psychologiczna nad dziećmi przedszkolnymi
• terapia psychomotoryczna

mgr Ewa Grzybowska

- psycholog, terapeuta Integracji Sensorycznej
• diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej
• biofeedback
• wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

mgr Anna Gutenberg-Piela

- psycholog
• opieka psychologiczna nad dziećmi w wieku szkolnym
• opieka nad dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo z rejonu Poradni

 

mgr Iwaniszczuk Danuta

- psycholog
• opieka psychologiczna nad dziećmi przedszkolnymi

mgr Anna Jelnicka

- psycholog, pedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej
• terapia pedagogiczna (nauka czytania) dzieci młodszych

mgr Anna Kachniarz

- psycholog

 

mgr Anna Knypińska

• opieka psychologiczna nad dziećmi przedszkolnymi
• terapia psychomotoryczna

mgr Joanna Komorowska

• psycholog

mgr Radosława Kompowska – Marek

- doradca zawodowy
• doradztwo zawodowe
• biofeedback
• opieka nad dziećmi zdolnymi

 

mgr Magdalena Krakowian –Rząca

- psycholog
• opieka psychologiczna nad uczniami szkolnymi
• terapia rodzinna

mgr Małgorzata Księżycka

-pedagog
• terapia pedagogiczna

mgr Luiza Łuczak

• terapeuta SI - integracja sensoryczna

 

mgr Aleksandra Markiewicz

 

- psycholog

mgr Przemysław Marszał

- psycholog
• opieka psychologiczna nad dziećmi przedszkolnymi, 
• opieka psychologiczna nad uczniami szkół podstawowych

mgr Beata Moskała

- logopeda
• diagnoza logopedyczna 

 

mgr Agnieszka Niedzielska

- psycholog
• opieka psychologiczna nad uczniami szkół podstawowych 
• diagnoza i terapia z zakresu problematyki dzieci wykorzystywanych seksualnie.

mgr Agnieszka Oczko

- pedagog, logopeda, neurologopeda 
• diagnoza i terapia logopedyczna 
• terapia psychomotoryczna
• terapia metodą Tomatisa

mgr Paulina Prowińska

 

- psycholog

 

mgr Anna Roguska

• opieka psychologiczna nad dziećmi  przedszkolnymi, uczniami szkół podstawowych i młodzieżą gimnazjalną.
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
• członek Zespołu Orzekającego o potrzebie kształcenia specjalnego

mgr Małgorzata Rosińska

pedagog- terapeuta
diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

mgr Joanna Skowrońska

- logopeda, neurologopeda, surdologopeda 
• diagnoza i terapia logopedyczna
• terapia psychomotoryczna
• wspomaganie rozwoju dziecka

 

mgr Justyna Smorczewska

- pedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej
• diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej
• biofeedback

mgr Barbara Stachura

- doradca zawodowy
doradztwo zawodowe

dr Anna Steinhagen

- psychoterapeuta
• psychoterapia
• biofeedback

 

mgr Anna Strzelczak

- psycholog
• opieka psychologiczna nad uczniami i wychowankami placówek specjalnych 

mgr Urszula Suchecka

- pedagog-fizjoterapeuta metody NDT-Bobath, terapeuta integracji sensorycznej
• fizjoterapia
• terapia integracji sensorycznej

mgr Mariola Szafrańska-Kowalska

- pedagog-terapeuta
• diagnoza pedagogiczna, konsultacje

 

mgr Beata Tkaczyk

- logopeda
• terapia logopedyczna
• terapia metodą Tomatisa

mgr Karolina Walendziuk

- psycholog
• opieka psychologiczna nad dziećmi i młodzieżą szkolną.

mgr Lidia Zienkiewicz

- psycholog
• opieka psychologiczna nad dziećmi przedszkolnymi
• wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 

mgr Halina Żórawińska

terapia Biofeedback

Wszelkie prawa zastrzeżone 2019 / Projekt i wykonanie art-MEDIA / Polityka prywatności