ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa
A+
A-

Orzecznictwo

Jak uzyskać orzeczenie o potrzebie  kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, nauczania indywidualnego, opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16. - Orzeczenie do kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży

czytaj więcej...

WWRD

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizuje się dla dzieci, u których stwierdzono niepełnosprawność zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2017 poz. 1635) i które

czytaj więcej...

Druki do pobrania

Dokumenty potrzebne do ubiegania się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
indywidualnego nauczania, indywidualnego przygotowania przedszkolnego, opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka

Rodzice/Opiekunowie Prawni
Zaświadczenia lekarskie
Szkoły/Przedszkola/Placówki

wszystkie druki do pobrania...

Informacje o bieżących zapisach

Na zajęcia przyjmujemy dzieci z rejonu działania Poradni.
Podstawą przyjęcia dziecka na terapię jest skierowanie od neurologa dziecięcego.
Zajęcia terapeutyczne przeznaczone są dla dzieci, które nie są objęte terapią w innych placówkach oświatowych publicznych lub

czytaj więcej...

Oferta

Na zajęcia przyjmujemy dzieci z rejonu działania Poradni.
Podstawą przyjęcia dziecka na terapię jest skierowanie od neurologa dziecięcego.
Zajęcia terapeutyczne przeznaczone są dla dzieci, które nie są objęte terapią w innych placówkach oświatowych publicznych lub

czytaj więcej...

Warsztaty

Na zajęcia przyjmujemy dzieci z rejonu działania Poradni.
Podstawą przyjęcia dziecka na terapię jest skierowanie od neurologa dziecięcego.
Zajęcia terapeutyczne przeznaczone są dla dzieci, które nie są objęte terapią w innych placówkach oświatowych publicznych lub

czytaj więcej...

Aktualności

Wszelkie prawa zastrzeżone 2019 / Projekt i wykonanie art-MEDIA / Polityka prywatności